Cennik
Integracja Sensoryczna: terapia    -> 50 min./80 zł
                                                              

Integracja Sensoryczna: diagnoza -> Tryb: 3-4 spotkania po ok. 50 minut
                                                                 Cena: 300 zł
                                                                 Diagnoza w formie pisemnej, zalecenia dla rodziców do pracy z dzieckiem.
                                                                  (wywiad z rodzicem, swobodna obserwacja zachowań dziecka, obserwacja kliniczna, testy                                                                                                                                                 południowo- kalifornijskie, kwestionariusze SI)

Diagnoza neuronesomotoryczna 
metodą MNRI®                                  -> 100 zł

Terapia metodą MNRI®                    -> 50min./80 zł


Terapia ręki                                         ->  30min./40 zł
                                                                    60min./80 zł

Smyko – Multisensoryka                  -> 60min./30 zł - pojedyncze wejście
                                                                  60 min./200 zł - karnet na 8 wejść

Pomysły na Zmysły                            -> 60min./25zł - pojedyncze wejście
                         
Konsultacja                                          -> 80 zł