Metoda MNRI® dr S. Masgutovej
Program MNRI® realizuje koncepcję usprawnienia zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej dziecka lub osoby dorosłej
Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego.
Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego. Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.
Główna koncepcja programu: układ ruchów pierwotnych przedstawia naturalne, genetycznie zaprogramowane wewnętrzne zasoby człowieka. Integracja schematów odruchów odbywa się w obrębie trzech aspektów aktywności „koła odruchowego”:
 
· Stymulacja sensoryczna (zmysłowa) i rozpoznanie bodźca przez nasz układ zmysłów

· Przetwarzanie informacji w mózgu – „rozpoznanie” przez mózg bodźca, jako bodźca obronnego, wymagającego ochrony lub służącego rozwojowi

· Reakcji motorycznej (ruchowej) zwrotnej na bodziec zmysłowy jako komenda mózgu na działanie odruchowe


Program MNRI® skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z takimi wyzwaniami jak:
- uszkodzenie układu nerwowego (w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru)
- zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
- opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy
- autyzm, spektrum autyzmu lub zespół Aspergera
- trudności w nauce, głęboka dysleksja i dysgrafia
- przejawy zachowania agresywnego
- emocjonalna niestabilność
- problemy z koncentracją
- dokuczające lęki i fobie
- porażenie mózgowe
- zaburzenia mowy
- zespół Downa
- epilepsja
- FAS

MNRI® Terapia Neurotaktylna


Terapia Taktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie MNRI® dr S. Masgutovej.
Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.
Współdziała ona z Neurosensoryczna integracją odruchów dr S. Masgutovej.
W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia.
 
· Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych.

· Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni.

· Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.


MNRI® Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów

Integracja odruchów wg dr Svetlany Masgutovej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia.
Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu.
Program jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju.
 
· Stymulacja mechanizmów rozwojowych przez ruch

· Stymulacja mechanizmów rozwojowych przez specjalne techniki sensoryczno-motoryczne

· Optymalne funkcjonowanie mózgu