Smyko-Multisensoryka®
Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został  stworzony stworzony w oparciu o teorię integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

SMYKO – MULTISENSORYKA®  są zajęciami o charakterze:
Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną).
Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju). Zapobiegają również pogłębianiu się istniejących już deficytów sensorycznych.
Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

Zajęcia są skierowane do WSZYSTKICH dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia/ a nawet starszych  i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe.
Zapraszamy wszystkie dzieci,  a w szczególności  dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:
  • ciąża wysokiego ryzyka (min. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),
  • nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,
  • wcześniactwo,
  • obniżona punktacja Apgar,
  • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria)
  • problemy z ssaniem,
  • późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,
  • dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego),
  • dzieci nadwrażliwe na bodźce.

- Na zajęciach stymulujemy 7 zmysłów, przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych.
- Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy.
- Każde zajęcia przebiegają wg. stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali.
- Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną.
-  Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane aby każdy znalazł coś dla siebie - staramy się podążać     za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod tym kątem modyfikować zabawy.
- Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.
- Standardem na zajęciach jest również możliwość podwieszenia sprzętu stymulującego układ przedsionkowy.
- Specjalnie do programu SMYKO- MULTISENSORYKA®  została napisana ścieżka dźwiękowa (przez profesjonalnych muzyków/ muzykoterapeutów) która odpowiada poszczególnym częściom zajęć.ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ POD ADRES E-MAIL -> kontakt@pracownia-neuronek.pl
W ODPOWIEDZI ZWROTNEJ ZOSTANIE PRZESŁANY PAŃSTWU KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY, O KTÓREGO WYPEŁNIENIE BARDZO PROSZĘ :)

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY

GRUPA "MALUSZKI" (6 - 12 miesięcy) - GODZ. 13.00
GRUPA "ŚREDNIAKI" (1 - 2 lata) - GODZ. 10.00
GRUPA "STARSZAKI" (2 lata i więcej) - GODZ. 11.30Źródło: ALEKSANDRA CHARĘZIŃSKA WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI