INTEGRACJA SENSORYCZNA
TERAPIA I DIAGNOZA
CZYTAJ WIĘCEJ
SMYKO-MULTISENSORYKA®
ZAPRASZAMY
CZYTAJ WIĘCEJ
METODA MNRI® DR S. MASGUTOVEJ
Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego.
CZYTAJ WIĘCEJ
POMYSŁY NA ZMYSŁY
zajęcia plastyczno-sensoryczne
CZYTAJ WIĘCEJ
O mnie
mgr KATARZYNA PIERKIEL  
Terapeuta Pedagogiczny
Surdopedagog
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Terapeuta metody MNRI® 


Jestem pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego.
Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w Krakowie, tam rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym, a później pracę jako nauczyciel i pedagog specjalny. 
3 lata temu powróciłam w rodzinne strony. 
Aktualnie pracuję w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach, jako  surdopedagog i terapeuta SI 

Kwalifikacje terapeuty i diagnosty zdobyłam w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.  
Również tam miałam okazję odbyć praktyki u doświadczonych specjalistów zajmujących się od lat terapią Integracji Sensorycznej.
Od 2017r. należę do Stowarzyszenia Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej.
W październiku 2018r podjęłam studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Jestem terapeutą metody Neurotaktylnej oraz Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów wg. metody MNRI®

Prywatnie uwielbiam piec babeczki i obdarowywać nimi najbliższych :)

Ukończone studia:
- Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
- Pedagogika specjalna - Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
- Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
- Pedagogika specjalna - Surdopedagogika w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Ukończone kursy nadające uprawnienia:
- Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej – Kurs Integracji Sensorycznej. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej - Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie i Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie
- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integracje odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP - Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska reprezentowany przez Instytut Wspierania Naruralnego Rozwoju
- Terapia Neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
- Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. 1 - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Kraków
- Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. 2 - Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Kraków
- Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR,
- KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci. - Wydawnictwo Komlogo
- Diagnoza i Terapia Ręki – szkolenie I i II stopnia - Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR
- Smyko-MULTISENSORYKA®- I stopnia -  Aleksandra Charęzińska  „Wspieranie Rozwoju Dzieci”
- Kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopień - Integracyjne Centrum Treningowe


Konferencję: 
- Konferencja "DZIECKO-TERAPEUTA-RODZIC" poświęcona zagadnieniom Integracji Sensorycznej. Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie (3 marca 2018 Warszawa)
- II Konferencja "Badabada" Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu "Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm" Fundacja SYNAPSIS (24 marca 2018 Warszawa)
- Ogólnopolska Konferencja pt. "Niebieskie Anioły. Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży." Wydawnictwo Edukacyjne (13 kwietnia 2018 Kraków)
- II Międzynarodowa Konferencja "AUTYZM I TABU" Fundacja Prodeste (2-3 czerwca 2018 Kraków)

Szkolenia i warsztaty:
- „Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy.” - Szkolenie specjalistyczne dla Terapeutów SI; Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie i Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie (Warszawa 2018)
- "Nowe regulacje prawne w oświacie w 2018r." MCDN Oświęcim (2018)
- "Nowoczesne Metody Nauczania" WOM Bielsko-Biała (2018)
- "Zaburzenia ze spektrum autyzmu versus mutyzm selektywny" w ramach Międzynarodowej Konferencji Languages & Emotions - Języki i Emocje. Uniwersytet Śląski w Katowicach (2017)
- "Mutyzm selektywny - charakterystyka zaburzenia, czynniki i mechanizm powstawania" w ramach Międzynarodowej Konferencji Languages & Emotions - Języki i Emocje. Uniwersytet Śląski w Katowicach
-"Terapia mutyzmu selektywnego w ujęciu behawioralno-poznawczym" w ramach Międzynarodowej Konferencji Languages & Emotions - Języki i Emocje. Uniwersytet Śląski w Katowicach (2017)
- "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu/szkole" WOM Bielsko-Biała (2017)
- Szkolenia w ramach "12 FORUM Wychowania Przedszkolnego" – forma doskonalenia zawodowego.  CEBP 24.12 Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika „Bliżej Przedszkola” (Bochnia 2017)
- "Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna – PECS, Makaton, PCS)" PUZZLE – Dopasowane Szkolenia (Kraków 2016)
- "Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka" CEBP 24.12 Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika „Bliżej Przedszkola” (Kraków 2016)
- "Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii" Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR (Kraków 2016)
- "Diagnoza w kierunku Autyzmu i Zespołu Aspergera" Centrum Terapii PROMITIS (Kraków 2016)
- "Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego" Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (Kraków 2016)
- "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły, przedszkola i poradnie psychologiczno-pedagogiczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w młodszym wieku szkolnym" Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (Kraków 2016)
- "Ewaluacja wewnętrzna szansą w podejmowaniu trafnych decyzji i działań w szkole/placówce" WOM Bielsko-Biała (2016)
- Szkolenia w ramach "11 FORUM Wychowania Przedszkolnego" – forma doskonalenia zawodowego. CEBP 24.12 Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika „Bliżej Przedszkola” (Bochnia 2016)
- Warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół, przedszkoli, świetlic oraz animatorów kultury „MARATON ARTYSTYCZNY”. Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni” (Kraków 2016)